Jaká bude podoba Sokolské ulice a náměstí Republiky?

“Chcete vědět, jak by v budoucnu měla vypadat Sokolská ulice a náměstí Republiky? Bude víc parkovacích stání, nebo více stromů? Máte nápad, co by se zde mělo zlepšit?

Přijďte ve čtvrtek 20. 9. 2018 v 17 hodin na procházku s náměstkem primátora Alešem Jakubcem, který podobu těchto veřejných prostranství projednával s veřejností a s výsledky těchto projednání vás rád seznámí.

Sejdeme se tedy 20. 9. 2018 v 17 h před kašnou u dominikánského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie.

Pak si můžeme přátelsky popovídat u sklenice výborného piva v Letním kině.

#olomoucjetop