Překvapilo programové prohlášení nové rady? Ne!

V pátek nová rada představila veřejnosti programové prohlášení pro roky 2018 – 2022.

Programové prohlášení slibuje z Olomouce učinit moderní město příjemné k bydlení i turistické návštěvě. Po kritice minulých rad se nová rada vydala cestou tvorby velkého množství koncepčních materiálů snad ve všech oblastech samosprávy, v nichž si to lze představit. Od nakládání s majetkem, přes rozvoj sportu až po strategii adaptace na klimatické změny.

Co nás však na první pohled, jako jednu z koaličních stran minulé rady, zaujalo, je závazek zpracovat koncepci se srážkovými vodami – cesta k modrozelené infrastruktuře (stavební standardy k integraci modrozelené infrastruktury). Tuto koncepci totiž nechala zpracovat už minulá rada a byla už v létě 2018 hotová, čekajíc pouze na schválení. Není tedy třeba v této oblasti vůbec nic vytvářet, stačí schválit to, co už je nachystáno, jakože jsme přesvědčeni, že zrovna tento materiál je zpracován kvalitně a přináší opravdu účinné nástroje v boji se suchem.

Můžeme-li si dovolit další kritiku směrem k obsahu programového prohlášení, pak je to ve vztahu k oblasti školství a vymezení těch kompetencí, které jsou podle rady klíčové. Za ty totiž rada považuje komunikaci v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory či práci s digitálními technologiemi. My bychom však tento výčet pokud ne změnili, tak alespoň doplnili o kompetence v oblasti finanční a především mediální gramotnosti. Pro další vývoj demokratické společnosti je totiž opravdu klíčové, aby se její členové dokázali orientovat ve spleti informací, které tato doba přináší a tyto informace byli především schopni kriticky zhodnotit.

Programové prohlášení obsahuje řadu cílů, které se periodicky opakují už delší dobu, avšak většinou v minulosti narazily na objektivní překážky – ať už je to modernizace zimního stadionu nebo tramvajové depo. Přejme si tedy, aby se tentokrát podařilo překážky překonat a tyto sliby se staly realitou. Uvidíme za 4 roky 🙂

 

Programové prohlášení Rady města Olomouce naleznete ZDE