Odborné komise RMO

Naši členové v odborných komisích Rady města Olomouce:

Dominik Takáč, člen sociální komise

Isabela Pospíšilová, členka bytové komise

Marta Pečínková Perutková, členka komise pro kulturu a cestovní ruch

Aleš Jakubec, člen komise pro výchovu a vzdělávání a využití volného času

Dominika Kovaříková, členka komise pro životní prostředí

Jan Řihošek (nestraník), člen dopravní komise

Petr Navrátil, předseda finančního výboru

 

Více informací na stránkách města.