Olomouci přeji autonomní řízení … říká Aleš Jakubec

Na prvním povolebním zastupitelstvu města Olomouce vystoupil se svým příspěvkem Aleš Jakubec.
Poděkoval úředníkům magistrátu a kolegům z minulého zastupitelstva za jejich spolupráci, pogratuloval novým zastupitelům ke zvoleni a připomněl důležitosti jejich práce. Dále také zmínil, jaké by měly být další kroky, aby byla Olomouc stále moderním evropským městem.

“Vážené zastupitelky, Vážení zastupitelé
Vážení radní, náměstci a pane primátore,

dovolte mi, abych vám pogratuloval, že jste se stali zastupiteli města Olomouce. Města, které můžeme nazývat městem evropským, historickým, univerzitním či studentským, kulturním, církevním, sportovním a volnočasovým, rodinným, humanitním, či sociálním. Je to město, kde se skutečně dobře žije. Nepochybuji, že stejně jako já, jej díky působení v komunální politice poznáte ještě více a více si tak Olomouc oblíbíte.

Olomouc, stejně jako ostatní města, má nejen své silné stránky, ale i ty slabé. To, že je něco jinak než si představujete, však nemusí znamenat, že je to špatně. Věcí, které by šlo dělat, a bylo by je skutečně potřeba dělat, je spousta. Brzy však poznáte, jak je naše město podfinancované a jak málo peněz má na investice a opravy. Brzy také zjistíte, jaké bariéry městu staví stát a jeho firmy či organizace.

Jako náměstek primátora jsem si před čtyřmi roky určil několik úkolů. Něco se mi podařilo naplnit zcela, něco částečně, něco ne. Co se mi podařilo a jsem na to hrdý, je nový strategický plán města, a plán udržitelné městské mobility. Není to zásluha jen má, podílely se na tom desítky odborníků a několik tisíc obyvatel. Zde je na místě jim za to poděkovat. Je na vás, jak v realizaci těchto strategických dokumentů budete pokračovat.

Podařilo se mi prosadit vegetační obnovu parků (desetiletí opomíjenou) a za výhru považuji prosazení výpovědi zahrádkářům v lokalitě za čističkou, kde se má uskutečnit IV. etapa protipovodňových opatření. Věcí, které se podařily, a ve kterých je potřeba pokračovat, je samozřejmě víc. Zahájil jsem veřejná projednávání s občany, ale stále si kladu otázku, jak veřejnost ještě efektivněji zapojit do fungování města a rozhodování o jeho budoucnosti.

Zmínit musím i jednu velkou prohru. Nebyla schválena změna územního plánu číslo dva, která měla nastavit chybějící výškové limity v jedné lokalitě Olomouce tak, aby platily po celém městě a zajistila se tím ochrana naší památkové rezervace, našeho historického dědictví. Tento úkol zůstane Vám. Nenechte se zastrašit a až tato věc bude řešena, hlasujte prosím podle zákona ve veřejném zájmu, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Dnes se s vámi loučím jako náměstek primátora a zároveň se s vámi seznamuji jako váš občan. Vy jste mí zastupitelé a já po vás budu chtít, abyste mě jako zástupce veřejnosti seznamovali s tím, co chcete dělat. Já jako občan budu mít zájem se zapojit. Současně však nabízím i pomoc. Nejen svou pomoc, ale pomoc řady osobností, které se léta podílejí na veřejném dění Olomouce. Tito lidé byli například členy, někteří i předsedy, odborných komisí či komisí městských částí za TOP 09 a nezávislé. Prosím využijte je, aby dále pracovali pro město. Jsou to lidé, kteří Olomoucí žijí. Jejich seznam jsem radě zaslal.

Závěrem vám chci popřát, aby se vám Olomouc dařilo směřovat mezi moderní evropská města. Přeji, aby se vám dařilo prosazovat body vašich programů. Těším se, až přijde slíbených 800 milionů Kč na zimní stadion, budu pozorně sledovat, jak se vám bude dařit rušit klientelistické vazby a těším se na stromy, které budou všude…

Olomouci přeji autonomní řízení. Autonomie je v komunální politice důležitější než celorepubliková synergie. Panu primátorovi přeji, aby se mu podařilo vydržet ve funkci celé funkční období. Koaličním stranám dostatek sil a snad i odvahy prosazovat své priority. Opozici přeji konstruktivní přístup.

Na úplný závěr pak chci poděkovat za spolupráci úředníkům magistrátu i kolegům z minulého zastupitelstva.

Děkuji Vám za vaši pozornost.” Aleš Jakubec

#olomoucjetop