Konference věnovaná životnímu prostředí v Pevnosti poznání v Olomouci

Jak zachovat udržitelný rozvoj a rozvíjet ekologickou politiku v zemědělství, lesnictví, přepravě, energiích, inovacích a ekonomickém rozvoji? Jak zmírnit lidský dopad na přírodu?
To budou témata konference věnované zacházení se životním prostředím, která se uskuteční ve středu 21. listopadu v Olomouci.

Zahajovací proslov pronese Bedřich Moldan, bývalý ministr životního prostředí, profesor Karlovy Univerzity v Praze.

První panel: Budoucnost udržitelného rozvoje

Hosté prvního panelu: Pavel Nováček, Katedra rozvojových studií Univerzity Palackého; Ladislav Miko, bývalý ministr životního prostředí, bývalý zástupce Generálního ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin; Christina Bache, výzkumná pracovnice Centra Wilfrieda Martense v Bruselu.

Druhý panel: Udržitelný rozvoj v městských a venkovských regionech

Hosté druhého panelu: Bořivoj Šarapatka, Katedra ekologie a životního prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého; Aleš Jakubec – TOP 09, bývalý náměstek primátora města Olomouc pro životní prostředí; Roman Haken, Centrum pro komunitní práci střední Morava.

Moderuje Lucie Tungul, politoložka a analytička, TOPAZ.

Pořádá politický institut TOPAZKonrad-Adenauer-Stiftung v České republice a Wilfried Martens Centre for European Studies.

Svou účast registrujte na: info@top-az.eu

#olomoucjetop

Česká politika životního prostředí: naše společná budoucnost v udržitelném rozvoji