SPORTOVNÍ DRUŽINY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Řada rodičů nemá možnost odejít z práce brzy odpoledne a rozvážet děti po kroužcích, ale byli by rádi, kdyby jejich děti sportovaly.

Zároveň netouží mít z dětí vrcholové sportovce, ale chtějí, aby jejich děti žily zdravě.
“Dobré řešení této situace vidím ve vzniku “sportovních družin” na základních školách, zaměřených na komplexní sportovní přípravu dětí. Myslím si, že jedna hodina tělesné výchovy týdně navíc nic neřeší. Ve sportovních družinách by se děti po vyučování mohly každý den 2-3 hodiny věnovat zdravým pohybovým aktivitám, získávat potřebnou kondici a naučit se základům různých sportů,” říká Jiří Hrabal, kandidát uskupení “TOP 09 a nezávislí”.
Škola by v případě zájmu mohla požádat město o cílenou dotaci na “sportovní družinu”, a to po předložení koncepce, personálního zajištění (spolupráce s kvalifikovanými trenéry, FTK UP a sportovními kluby by byla přínosem) a materiálního a prostorového zajištění.