Podpoříme spolupráci olomouckých základních škol a Univerzity Palackého v oblasti výuky humanitních disciplin

“Neustále nyní slýcháme, že společnost je rozdělena. Abychom nebyli pouze shluk sobeckých individuí, náchylných podlehnout nejrůznějším demagogiím a vábničkám, ale opravdová pospolitost, musí nás něco spojovat.

Něco, s čím se budeme identifikovat, něco, čemu se od dětství učíme rozumět – a to je příběh našich dějin, kultury a společnosti,” říká Jiří Hrabal, kandidát “Top 09 a nezávislých”, který vyučuje na Univerzitě Palackého.

“Jsem ten poslední, kdo by popíral důležitost matematiky, chemie a dalších disciplin, které jsou nesmírně důležité pro vývoj lidské civilizace, ale vědy o člověku a vědy o společnosti jsou tu mimo jiné i pro to, aby společnost znala a sdílela společné hodnoty a cíle. Měli bychom si být vědomi toho, že humanitní disciplíny nepřinášejí nějaké nadbytečné informace, ale informace životně důležité pro soužití lidské společnosti,” říká Hrabal.

“Je nezbytně nutné revidovat to, co učíme, jak to učíme, a kolik pozornosti čemu věnujeme. Naše společnost nebude pospolitá, nebudou-li děti se svými učiteli uvažovat o naší poválečné historii, nebude pospolitá, nenaučí-li je učitelé číst příběhy o lidských zkušenostech, osudech, slepých cestách, životních volbách a rozhodnutích.”

“Samozřejmě hlavním hybatelem změn musí být stát, tedy MŠMT. Město je sice “jen” zřizovatel základních škol, školy nefinancuje, ani jim neurčuje koncepci a v tomto ohledu nemůže ani stát suplovat. Ale jelikož je Olomouc univerzitní město a univerzita je nositelkou kreativního myšlení, může alespoň podpořit spolupráci základních škol s UP skrze cílené projekty zaměřené na humanitní vzdělání.”

“Chceme-li žít v solidární a kooperující společnosti, musíme pro to něco udělat,” je přesvědčen Jiří Hrabal.