Podporujeme zdravé sportování

“Město má podporovat především rozmanitou škálu zdravých nekomerčních sportovních aktivit,

nikoli suplovat neschopnost finančního managementu sportovních klubů, které chtějí produkovat komerční vrcholový sport,” říká Jiří Hrabal, kandidát TOP09 a nezávislých, který je předsedou jednoho z největších sportovních klubů v Olomouci, v němž se dnes učí tenisu na 150 dětí.

“Problematiku financování sportu v Olomouci neznám jen z doslechu, přes pět let mám na starosti vedení a financování tenisového klubu s dvěma velkými areály v centru města a několikamilionovým ročním rozpočtem. Znám tedy dobře úskalí provozování sportovních klubů.

I v našem klubu podporujeme talentovanou mládež, která by mohla mít nakročeno k vrcholovému tenisu. Ale čistě ze soukromých zdrojů, jejichž podporu několik let vyjednávám.

Úlohou města rozhodně není zajistit z vlastního rozpočtu financování vybraných sportovních klubů – ať už otevřeně, či skrytě -, které se věnují finančně nákladnému vrcholovému sportu na komerční bázi. Chce-li sportovní klub produkovat sportovce špičkové úrovně nebo hrát špičkové soutěže, měl by na to být schopen sehnat prostředky z komerční sféry, event. ze státních dotací, nikoli čekat s otevřenou dlaní u městské kasy,” je přesvědčen náš kandidát.
“Mou jednoznačnou prioritou je podpora zdravého sportování, především dětí a mládeže,” říká Hrabal.

Další informace naleznete na našem Facebooku.