Olomouc musí být pro všechny bezpečná a solidární

Chceme město vstřícné ke všem generacím.
Zachováme finanční podporu sociálních služeb.
Zvýšíme počet strážníků v ulicích.

A co už se nám podařilo?

– podpořili jsme kluby pro seniory
– zvýhodnili jsme cestování MHD a kulturní vyžití seniorů
– podpořili jsme sociální služby pro osoby s hendikepem
– Olomouc je město vstřícné rodinám, seniorům i lidem s hendikepem

O všechno, co se Olomouci v minulých desetiletích podařilo, se zasloužili dnešní senioři! Mají náš respekt a úctu.

Soudržné rodiny, v nichž dochází k výchově budoucích generací, jsou základem fungující společnosti. Prioritou je pro nás fungující a ve svém konání co nejsvobodnější rodina.

Lidé, kteří se dostali do nepříznivé sociální situaci a nemohu ji zvládnout vlastními silami, nebo za pomoci rodiny, si zaslouží naši pomoc.

Podrobný program k k bezpečnému a solidárnímu městu naleznete zde:
https://olomoucjetop.cz/olomouc-musi-byt-pro-vsechny-bezpe…/

 

Olomouc musí být pro všechny bezpečná a solidární

Chceme město vstřícné ke všem generacím. Zachováme finanční podporu sociálních služeb, zvýšíme počet strážníků v ulicích.

Co už se nám podařilo:

 • podpořili jsme kluby pro seniory
 • zvýhodnili jsme cestování MHD a kulturní vyžití seniorů
 • podpořili jsme sociální služby pro osoby s hendikepem

Olomouc je město vstřícné rodinám, seniorům i lidem s hendikepem

O všechno, co se Olomouci v minulých desetiletích podařilo, se zasloužili dnešní senioři. Mají náš respekt a úctu.

 • Budeme podporovat činnost klubů pro seniory a chceme, aby byly dostupné ve všech částech města.
 • Podpoříme kulturní, společenské a zájmové akce pro seniory a vznik komunitních center, ve kterých se budou moci setkávat s příslušníky mladších generací a vzájemně vytvářet mezigenerační pochopení a solidaritu.
 • Budeme usilovat o dlouhodobou zdravotně sociální péči o potřebné seniory v jejich domácnostech, podpoříme terénní služby a domácí paliativní a hospicovou péči.
 • Podpoříme terénní služby, které seniorům usnadňují život v prostředí, na které byli celý život zvyklí.
 • Vhodnou formou zlepšíme informovanost seniorů o právních záležitostech, prevenci proti kriminálním aktivitám, které jsou vůči nim zacíleny, nebo o dostupných službách a možnostech, které krajské město nabízí.

Soudržné rodiny, v nichž dochází k výchově budoucích generací, jsou základem fungující společnosti. Prioritou je pro nás fungující a ve svém konání co nejsvobodnější rodina.

 • Na základě zodpovědného plánování a demografického vývoje zajistíme dostatek míst pro děti v mateřských školách.
 • Podpoříme vznik dětských skupin a školek jiných zřizovatelů a rodinná mateřská centra.
 • Podpoříme činnost organizací, které vytvářejí dětem a mládeži podmínky ke smysluplnému trávení volného času a vychovávají je k zodpovědnosti a smyslu pro fair play, např. sportovní oddíly, skauty a další zájmové spolky.
 • Vybudujeme nová dětská a sportovní hřiště.
 • V rámci prorodinné politiky Olomouce budeme vytvářet městský prostor, přátelský rodinám, podpoříme služby pro rodiny a budeme vytvářet podmínky pro slučitelnost rodinného života a zaměstnání.

Lidé, kteří se ne vlastním zaviněním dostali do nepříznivé sociální situaci a nemohu ji zvládnout vlastními silami, nebo za pomoci rodiny, si zaslouží naši pomoc.

 • Podpoříme organizace, které vychovávají a poskytují navazující služby lidem s poruchou autistického spektra.
 • Budeme pokračovat v odstraňování bariér ve veřejném prostoru, službách i MHD.
 • Podpoříme rozvoj terénních a ambulantních sociálních služeb, které umožňují lidem s postižením žít životem srovnatelným s jejich vrstevníky.
 • Chceme podpořit odlehčovací služby pro lidi s hendikepem a jejich rodiny v jejich domovech i mimo ně.
 • Zachováme finanční podporu města sociálním službám alespoň na současné úrovni.