Obživlé mauzoleum v Olomouci!

Myslíte, že dokážeme vzkřísit na dvanáct set jihoslovanských vojáků pochovaných v Bezručových sadech? Jak se to vezme…

„Už dlouho nosím v hlavě projekt vzniku malého, ale exkluzivního jihoslovanského kulturního centra v prostorách tzv. jihoslovanského mauzolea. Současná radnice zachránila na poslední chvíli holou existenci kulturní památky, která léta chátrala v Bezručových sadech. Započala rekonstrukce, plánují se její další etapy. To je chvályhodný počin. Ptám se ale, co potom – i když se rekonstrukce zdaří a my už nebudeme chodit parkem kolem zanedbané a poničené stavby. Je to cílový stav adekvátní vynaloženým milionům?“, ptá se kandidát sdružení „TOP 09 a nezávislých“ Jiří Hrabal, vysokoškolský pedagog a mj. překladatel z chorvatštiny a srbštiny, který je ve státech bývalé Jugoslávie jako doma.

„Chtěl bych nechat tuto památku obživnout, a to ve vší pokoře a úctě k pochovaným vojákům, a zřídit v kapli mauzolea kulturní centrum, které by prezentovalo současnou kulturu a umění nástupnických států bývalé Jugoslávie, například prostřednictvím vernisáží výtvarných exponátů, autorských čtení, besed nebo komorních koncertů umělců z Chorvatska, Srbska, Slovinska, Bosny či Černé hory ad. S pomocí audiovizuálních technologií by bylo možno to, co se bude dít v kapli, snadno přenést i do prostor parku a přispět tak ke kulturnímu životu Olomoučanů v parcích, o což se dnes snaží především lidé z UP.“ Jiří Hrabal se domnívá, že tímto způsobem bychom uctili památku v mauzoleu pochovaných Jihoslovanů nejlepším možným způsobem.

 

Další informace naleznete na našem Facebooku