K čemu nám ta Evropská unie je?

Bezpochyby by si zasloužila reformovat, některé věci se změnit zkrátka musí ale nemůžeme zapomínat na to, že jsme od svého vstupu do EU v roce 2004 vždy více peněz ze společného rozpočtu dostali, než do něj odevzdali.

V Olomouci se to podepsalo dost zásadně na tváři města: rozvoj infrastruktury i opravy historických domů a náměstí by byl stoprocentně bez evropských dotací těžko uskutečnitelný v takové míře.

Pojďme se podívat jen na pár příkladů ze všedního života.

Jistě se shodneme, že s rekonstrukcí Dolní náměstí doslova rozkvetlo. Náklady na tuto akci dosáhly téměř 128 milionů korun, které by nejspíš město hledalo ve svém rozpočtu těžko a muselo by delší dobu šetřit. Evropská unie tehdy pokryla 85 % z celkových nákladů – a to skutečně není málo.

 

“Má to zpoždění, nebo mi to už ujelo?” Inteligentní zastávky jsou praktickou a moderní součástí městské hromadné dopravy. Važme si toho, že je máme – i když nejsou všude, máme náskok i před hlavním městem! Už v roce 2006 bylo spuštěno 51 digitálních označníků, které stály celkem 23 milionů korun. Dohromady s označníky tehdy byly zakoupeny také nízkopodlažní tramvaje Trio a zavedl se systém preference MHD v městské dopravě. Na projekt za 140 milionů tehdy Evropská unie přispěla 99 599 805 Kč.

Když už jsme u hromadné dopravy, nemůžeme vynechat nízkopodlažní tramvaje a autobusy. Například v roce 2013 bylo pořízeno 14 tramvají VarioLF a 4 se opravily – celková hodnota investice byla asi 371 milionů korun. Město však platilo pouze cca 93 milionů. Jak je to možné? Olomouci se totiž podařilo získat 75% dotaci od unijního Regionálního operačního programu Střední Morava.

Vzdělávání budoucích generací je jedna z nejdůležitějších věcí, které má stát na starost. A k tomu je třeba i hodně peněz – i v této kategorii nám Evropská unie pravidelně pomáhá svými penězmi na budování odborných učeben nebo zavádění energeticky úsporných opatření (nejen) na základních školách. V případě ZŠ Hálkova to třeba bylo 10 milionů na odborné učebny, MŠ Hermanova a ZŠ Stupkova zase získaly na snížení energetické náročnosti 23,7 milionů korun.

Univerzita Palackého – nejvýraznější vzdělávací a vědecká instituce v našem regionu. Byla schopná získat miliardy korun na svůj rozvoj, obnovu mnoha historických budov a na vybavení. Tyto částky sice papírově vůbec nejsou věcí města, ale přesto zásadně ovlivňují, jak se nám tu žije a jaké máme možnosti.

Kolik tedy město celkově získalo? Celkem 3 miliardy 140 milionů korun. To je téměř o 380 milionů více, než výdaje městského rozpočtu za rok 2017!
Samozřejmě, neznamená to si nechat “penězi zacpat ústa” a bát se být kritický vůči Evropské unii. Ale na misku vah bychom měli vždy přiložit i to, že by bez ní nevznikly mnohé další projekty, na které by Olomouc samotná nejspíš peníze obtížně hledala. Ať už to je dobudování kanalizační sítě asi za miliardu korun, obnova vozového parku, zefektivňování fungování města nebo jeho rozvoj. Jsou to naprosto zásadní položky pro náš styl života.

Autor: Aleš Jakubec

#olomoucjetop

Najdete nás i na Facebooku, kde s námi můžete diskutovat.